हिंगोली तालूक्यातील पेहणी गाव कंटेनमेंट झोन घोषीत

प्रतिनिधी / हिंगोली – जिल्ह्यातील काही भागात कोविड-19 चे रुग्ण आढळून आल्याने कोरोनाचा इतरत्र प्रादूर्भाव होवू नये, याकरीता हिंगोली तालूक्यातील पेहणी गावाचा कंटेनमेंट झोनमध्ये समावेश करण्यात आला आहे.

वरील कंटेनमेंट झोन परिसरातील नागरिकांच्या हालचालीवर बंधने घालण्यात आले असून सर्व आवश्यक सेवा या भागात बंद करण्यात आल्या आहेत. या सेवा ग्रामपंचायतीमार्फत वेळोवेळी आवश्यकतेनुसार देण्यात येणार आहेत. या कंटेनमेंट झोन आदेशाचे उल्लंघन केल्यास त्यांच्या विरुध्द भारतीय दंड सहिता (45 ऑफ 1860) च्या कलम 188 व साथरोग कायद्यानुसार दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार असल्याचे जिल्हाधिकारी रुचेश जयवंशी यांनी प्रसिध्दी पत्रकान्वये कळविले आहे.

LEAVE A REPLY